İsteyeceğiniz tezin ambargolu olup olmadığını lütfen https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden kontrol ediniz.İMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı - Tlf. 0 216 280 2080 - Yardım Masası