İsteyeceğiniz tezin ambargolu olup olmadığını lütfen https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden kontrol ediniz.
Tezi basılı olarak alacağımı ve tez sayfa sayısı kadar A4 kağıt vermem gerektiğini biliyorum ve kabul ediyorum.Kargo ücretinin tarafımdan ödeneceğini biliyorum ve kabul ediyorum.Makalenin basılı olarak gönderilmesi durumunda fotokopi ücreti ve kargo ücretinin tarafımdan karşılanacağını biliyorum ve kabul ediyorum.


İMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı - Tlf. 0 216 280 2080 - Yardım Masası